Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Traumatisch Delier

Preoperatieve poli Het is vrijdagochtend 10:00u. Ik heb deze ochtend mijn preoperatieve spreekuur op de polikliniek. Op mijn preoperatieve spreekuur komen patiënten die 70 jaar of ouder zijn en vanuit een standaard screening kwetsbaar gebleken zijn. Ik breng de patiënt in kaart volgens een uitgebreid geriatrisch onderzoek, waarbij o.a. gekeken wordt naar de mogelijke risico's rondom de operatie.  Op mijn preoperatieve spreekuur staat deze keer een 87-jarige vrouw gepland. Zij komt samen met haar dochter. Mevrouw functioneert nog redelijk zelfstandig en woont in een aanleunwoning. Zij is weduwe sinds 5 maanden. Haar echtgenoot had een dementie en was geruime tijd opgenomen op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Mevrouw heeft 2 kinderen, waarvan 1 zoon die wat verder weg woont. De meeste mantelzorg wordt door haar dochter uitgevoerd. Mevrouw gaat regelmatig naar een praatgroep om het overlijden van haar echtgenoot een plekje te kunnen geven. Ik vraag haar waar ze
Recente posts

Mijn Passie Voor De Ouderenzorg!

Keuze voor de ouderenzorg Mijn passie voor de ouderenzorg en specifiek voor geriatrische patiënten begon in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Tijdens m ijn afstudeerstage van de HBO-V in 2008 werkte ik op de afdeling geriatrie, toen nog de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ). Ik weet nog dat er een verdeling van de stages gemaakt werd op de Hogeschool Rotterdam en dat niemand van mijn medestudenten op de afdeling geriatrie stage wilde lopen. De medestudenten die daar waren ingedeeld trokken een zuur gezicht. In eerste instantie werd ik zelf ingedeeld op een andere afdeling, maar ik heb mij vervolgens om laten zetten naar de afdeling geriatrie. Waarom? Was het een bewuste keuze? Misschien een onderbuik gevoel? Een roeping? Tijdens al mijn klinische stages heb ik gemerkt dat ik een bepaalde 'klik' had met oudere patiënten. Waar mijn collega's soms moeite hadden met deze doelgroep, leek het alsof bij mij vaak alles lukte. Het feit dat ik een man